Tisztelt Látogatónk!

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk az Ön számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Hozzájárul Ön a cookiek használatához?

BŐVEBB INFORMÁCIÓT KÉREK a COOKIEK törlési lehetőségeiről

Játékszabályzat - Facebook nyereményjáték

1. Szervezés és lebonyolítás 

A nyereményjáték szervezője, adatkezelője, lebonyolítója és adatfeldolgozója a Yamuna Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7400 Kaposvár, Dombovári út 3., cégjegyzékszám: 14-09-311702, adószám: 23449372-2-14) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Facebook Nyereményjáték leírásában.

 

2. Részvételi szabályzat 

A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit (továbbiakban: játékos).

 

3. A nyereményjáték ideje 

A nyereményjáték 2022. február 23. 9:00-tól 2022. február 27. 23:59-ig tart.

 

4. A nyereményjáték menete 

A játékosnak a „Yamuna nyereményjáték” poszt alá kommentben kell megjelölnie valakit. Emellett kedvelnie kell a Yamuna - Bőrbarát kozmetikum Facebook oldalunkat.  Azok között a játékosok között, akik mindkét feltételt teljesítették kisorsolásra kerül 1 db Yamuna ajándékcsomag. 

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása: 

A sorsolás időpontja: 2022. február 28., 12:00 óra.

A Lebonyolító a nyertest 3 munkanapon belül a játék poszt alatt kommentben megjelölve értesíti a nyereményről. A Lebonyolító a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat (név, szállítási cím, email cím, telefonszám) privát üzenetben kéri el.  Amennyiben a nyertes a sorsolás napjától számított 5 munkanapon nem küldi el adatait, úgy elveszíti nyereményét.

.A nyeremény készpénzre nem váltható. 

Azok között a játékosok között, akik mindkét feltételt teljesítették kisorsolásra kerül 1 db Yamuna ajándékcsomag (1 db Csupaszív fürdőbomba 145g, 1 db Boldogság tusfürdő 200ml, 1 db Boldogság testvaj 50ml, 1 db MEN kézkrém 50ml, 1 db MEN borotválkozási balzsam férfiaknak) 8949 Ft értékben.

 

6. Adatkezelés 

Az Yamuna Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79150

Lebonyolító kijelenti, hogy a játékos adatait harmadik félnek nem adja át, az adatokat nem kezeli és tárolja, csupán feldolgozza. A Lebonyolító a jelen játékkal összefüggésben a játékos által tudomására hozott adatokat a játékos hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (A továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján a játékos tájékoztatása – így különösen a nyereményjáték lebonyolítása – céljából kezeli. 

A Lebonyolító kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) fordulhatnak. 

 

7. Záró rendelkezések 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, Lebonyolító kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a Lebonyolító informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. A Lebonyolító kijelenti továbbá, hogy a Facebook nem vesz részt a nyereményjátékban és semmilyen formában nem támogatja azt.

A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, azonban a részvételé feltétele a jelen szabályzat elfogadása. 

Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy játékossal szemben csalás gyanúja merül fel, őt kizárhatja a játékból.

 

Yamuna Kft.
Kelt: 2022. 02. 18.